Hulp bij eenzaamheid

Hulp bij eenzaamheid heeft alleen kans van slagen als aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk “weten”, “willen” en “kunnen”. 

Weten houdt in dat je bewust wordt  van je eenzaamheidsprobleem. 

Willen betreft de motivatie om er zelf iets aan te doen. 

Kunnen duidt op de mogelijkheden die iemand heeft om aan de geboden hulp mee te doen, zoals gezondheid, financiën, en zelfvertrouwen.

Wat kan ik doen bij eenzaamheid? Leer wat over eenzaamheid en over wat er aan is te doen. Realiseer je dat hoe dan ook de eerste stap door jou gezet moet worden. Onderschat jezelf niet: iemand die last heeft van eenzaamheid is sterk. Dat moet wel, anders had je het niet zo lang al zelf gered... Er zijn omstandigheden waarin je bepaalde dingen niet kunt. In dat geval ben je het aan jezelf verplicht om hulp te vragen. Om hulp vragen is geen teken van zwakte, maar een teken van kracht, van de vaardigheid voor jezelf op te komen.

Mattanja wil je hierbij helpen. Dit kan door Persoonlijke coaching of counseling. 

Je kan ook deelnemen aan de cursus ‘Creatief Leven’ 

Klik op onderstaande link en je krijgt een checklist om eenzaamheid te te herkennen.