Wanneer er een verandering in je leven plaats vindt, is de kans groter dat je eenzaam wordt.

Overlijden partner, kinderen of vrienden.
Een scheiding.
Ziekte van uw partner.
Een verhuizing.
Familie conflicten.
Verlies van gezondheid.
Onvoldoende sociale vaardigheden (zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen).
Inkomen achteruitgang.
Ongewenste woonsituatie.

Herken eenzaamheid

  • Bij een combinatie van de beschreven factoren en
  • signalen gedurende langere tijd kan er sprake zijn
  • van eenzaamheid.

Sociale contacten

Weinig contacten en/of lastig om contacten te maken.

Klagen over alleen zijn
in de steek gelaten voelen.

Geen plezier meer hebben.

Stemming

Boos, somber, stil, teleurgesteld, verdrietig.

Weinig zelfvertrouwen.

Gedrag

Moeite met concentreren.

Leven in verleden. 


Je slachtoffer voelen.


Toenemend alcohol gebruik. 

Moeite met ontspannen 
erg gesloten zijn of juist veel over jezelf vertellen (eenrichtingsverkeer).


Mensen op een afstand houden of juist claimen 

Daginvulling

Weinig activiteiten en weinig structuur in de dag.

Nergens zin in hebben.

Verzorging

Onverzorgd uiterlijk en/of huis.

Geen aandacht voor verzorging.

Lichamelijke klachten

Hoofdpijn.


Ademhalingsklachten.


Slaapproblemen.


Vermoeidheid.


(spier)Spanning in uw rug en schouders.


Maag en/of buikklachten.


Verminderde mobiliteit.